Inwestujemy w energię słoneczną

Kontynuujemy naszą przygodę z energią odnawialną. Poza turbiną wiatrową sukcesywnie inwestujemy również w instalacje fotowoltaiczne. Energia z promieniowania słonecznego uważana jest za jedną z najbardziej ekologicznych i przyjaznych dla środowiska. Obecnie nasza spółka użytkuje instalację o mocy 1,25 MW. Jesteśmy również w trakcie inwestycji, której efektem będzie zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej do ponad 3 MW.

Energia pozyskiwania z instalacji zasila nasz Młyn, a my dzięki temu stajemy sie coraz bardziej przyjaźni dla środowiska.

Link do artykułu

Młyny Szczepanki zasilane przez słońce dzięki Enerdze

Inne aktualności