System kontroli jakości

Bogate doświadczenie i zaangażowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników Młyny Szczepanki Sp. z o.o. w utrzymanie i doskonalenie Systemu Jakości oraz Bezpieczeństwa Żywności i Pasz stanowi gwarancję, że wyrób gotowy i świadczone usługi spełniają wymagania klientów i norm jakościowych oraz pozwalają na produkcję mąki najwyższej jakości.

Surowiec, który jest dostarczany do naszych Młynów musi spełniać szereg wymogów, tak by pozwalał na wyprodukowanie mąki najwyższej jakości. Wykwalifikowani pracownicy Działu Kontroli Jakości dokonują oceny jakościowej ziarna. Wykonanie badań podstawowych i reologicznych pozwala na klasyfikację zboża. Dzięki temu możemy dokonać podziału z przeznaczeniem na produkcję mąk piekarniczych, cukierniczych, makaronowych i specjalistycznych. Wyselekcjonowane ziarno gromadzone jest w parku magazynowym. Umożliwia nam to skomponowanie mieszanki przemiałowej.

Bardzo ważnym elementem całego procesu produkcyjnego jest System Kontroli Jakości. Mąka przed opuszczeniem terenu naszego zakładu jest wielokrotnie sprawdzana, tak by mieć pewność, że spełnia wszystkie wymagania naszych klientów. Oceny jakościowej gotowego produktu dokonujemy w zakładowym laboratorium i piekarni. Sprawdzamy tutaj parametry mąki pod kątem przydatności do wypieków na takich urządzeniach jak amylograph, alveograph i farinograph, a cały proces kontroli jakości kończy się wypiekiem kontrolnym.

Systemowi Kontroli Jakości oraz kontroli wewnętrznej, np. poprzez audyty wewnętrzne, podlegają wszystkie procesy produkcyjne zachodzące w zakładzie. W ramach planu badań laboratorium zakładowe dla weryfikacji prawidłowości stosowanych metod laboratoryjnych uczestniczy w badaniach biegłości organizowanych przez laboratoria akredytowane.

BADANIA JAKOŚCIOWE MĄK I PSZENIC

Podstawowe

 • wilgotność
 • zawartość białka
 • zawartość glutenu
 • zawartość popiołu całkowitego
 • liczba opadania
 • zapach
 • obecność szkodników i ich pozostałości
 • obecność alergenów
 • sedymentacja
 • wyrównanie ziarna
 • zanieczyszczenia

Reologiczne

 • badania farinograficzne
 • badania alweograficzne
 • badania amylograficzne