Młyny Szczepanki prowadzą całoroczny skup zbóż (pszenica, żyto) wyprodukowanych w Polsce, starannie dobierając i selekcjonując je według oczekiwanych parametrów technologicznych.

Każda partia dostarczonego ziarna jest wnikliwie badana przez laboratorium zakładowe według zasad i norm określonych zgodnie z zakładową Instrukcją Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności oraz Procedurą Zakupów obowiązujących w Młynach Szczepanki. Firma dysponuje bogatą infrastrukturą przyjęciowo-magazynową
z możliwością monitorowania parametrów i konserwacji zgromadzonego ziarna.

Szczegóły dotyczące skupu można uzyskać telefonicznie lub e-mailem:

56 45 07 900

56 45 07 902

surowiec@szczepanki.pl

Skup następuje na podstawie wcześniej zawartej umowy jednorazowej lub kontraktu
z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Zakupu.

Płatność w terminie 14 dni.