Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Młyny Szczepanki Sp. z o. o. otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.

Projekt pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup i montaż instalacji odpylania doku załadunkowego otrąb”

Całkowita wartość projektu: 492 984,00 PLN

Wartość dofinansowania: 299 787,20 PLN

Opis projektu: Celem głównym projektu jest zmniejszenie natężenia pyłów występujących przy załadunku otrąb luzem poprzez zakup oraz montaż kompletnej instalacji odpylania doku załadunkowego otrąb. Zamontowanie opisanej instalacji wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zmniejszenie zapylenia w codziennej pracy pracowników młyna.

Data podpisania umowy: grudzień 2023

Inne aktualności